Tải ứng dụng tại đây

Group 19115
A (1)

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIGO

Privacy Policy

PHẠM VI ÁP DỤNG
Điều khoản sử dụng này áp dụng cho dịch vụ phần mềm quản lý NhanhTravel, phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của NhanhTravel dưới tên miền chính thức https://nhanhtravel.vn và ứng dụng NhanhTravel. NhanhTravel duy trì trang thông tin https://nhanhtravel.vn và các tên miền phụ như một dịch vụ cung cấp cho khách hàng nhưng không giới hạn là các cá nhân, tổ chức sử dụng. Khi sử dụng Website này và bất kỳ dịch vụ nào tại đây có nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này. Ngoài ra khi sử dụng các dịch vụ cụ thể của NhanhTravel, Bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho dịch vụ đó theo từng thời điểm. NhanhTravel có thể thay đổi, điều chỉnh điều khoản sử dụng này, Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại https://nhanhtravel.vn. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận sử dụng dịch vụ của NhanhTravel.

SỬ DỤNG HỢP PHÁP
Bạn phải nhận thức và chấp nhận rằng Bạn có trách nhiệm sử dụng dịch vụ vào công việc kinh doanh dịch vụ phù hợp với pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bạn không được sử dụng dịch vụ để tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác và / hoặc các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Website https://nhanhtravel.vn, ứng dụng NhanhTravel ADMIN thuộc bản quyền của Công ty cổ phần đầu tư phát triển ViGo. Tất cả nội dung tại Website thuộc sở hữu của NhanhTravel. NhanhTravel cho phép Bạn xem, tải về và in nội dung khi (i) Sử dụng cho mục đích cá nhân, không cho mục đích thương mại; (ii) Không chỉnh sửa nội dung. (iii) Trích dẫn nguồn từ Website theo đúng qui định. Ngoại trừ việc cho phép như trên, Bạn không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của NhanhTravel. Để yêu cầu sử dụng nội dung, Bạn có thể liên hệ theo địa chỉ: support@nhanhtravel.vn. Nếu được chấp thuận, Bạn phải bảo đảm là việc sử dụng nội dung Website của Bạn không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ https://nhanhtravel.vn.

BẢO MẬT THÔNG TIN
Bạn phải có trách nhiệm lưu giữ thông tin truy cập vào cửa hàng để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Bạn và NhanhTravel. NhanhTravel không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào cửa hàng của Bạn do sự bất cẩn của Bạn. NhanhTravel khuyến cáo Bạn đổi mật khẩu sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng. Ngoài ra, NhanhTravel cam kết giữ kín mọi thông tin của Bạn khi sử dụng các dịch vụ trên Website của NhanhTravel và không tiết lộ cho bên thứ ba. NhanhTravel chỉ thay đổi thông tin của Bạn trên Website và Ứng dụng NhanhTravel khi có sự đồng ý hoặc yêu cầu của Bạn.

XỬ LÝ SỰ CỐ
Bạn có trách nhiệm thông báo ngay cho NhanhTravel khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với NhanhTravel để khắc phục sớm nhất cho Bạn. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Bạn có trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan để giải quyết. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, NhanhTravel luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên NhanhTravel sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu của Bạn.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
NhanhTravel sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website, Ứng dụng NhanhTravel; trang thiết bị và dữ liệu của Bạn hoặc dữ liệu khách hàng của Bạn vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của NhanhTravel.Như một điều kiện khi sử dụng Website này và Dịch vụ, Bạn đồng ý rằng NhanhTravel, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của NhanhTravel sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website này hay sử dụng các Dịch vụ của NhanhTravel.NhanhTravel sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các website của Bên thứ ba có liên kết với Website https://nhanhtravel.vn. Ngoài ra, Bạn cũng hiểu rằng, NhanhTravel không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc Bạn sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên website đó. NhanhTravel khuyến nghị Bạn tìm hiểu đối tác kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn. NhanhTravel không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệ

CÔNG TY

TÍNH NĂNG

TẢI ỨNG DỤNG TẠI ĐÂY

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

Hệ thống quản trị chuyên biệt cho Công ty Du lịch lữ hành, chuẩn hóa toàn diện quy trình vận hành doanh nghiệp, góp phần xây dựng chuyển đổi số cho cộng đồng du lịch Việt Nam phát triển thịnh vượng.